Odprtje sezone v Trenti ter dveh razstav

27.04.2022, Info središče Dom Trenta ob 19.00

Vabljeni na odprtje kar dveh razstav. Zunanja razstava "Čarobna pestrost" s slikami Jurija Mikuletiča, hišnega slikarja, s katero smo želeli prikazati raznolikost in čarobnost območja parka ter notranje razstave NARAVA IN HLADNA VOJNA. S tem dogodkom hkrati odpiramo sezono v Informacijskem središču TNP Dom Trenta, v sredo, 27. aprila 2022, ob 19. uri.

Program bodo sooblikovale Buške čeče.

 

 Ob nekdanji železni zavesi, ki je skoraj 40 let ločevala evropsko celino na vzhod in zahod, se je razvila ekološka mreža in s tem se je ohranila krajina izjemne vrednosti. Železna zavesa je v svojih 12.500 kilometrih, ki segajo od Barentsovega morja na Rusko-Norveški meji vzdolž Baltske obale ter preko srednje Evrope in Balkana do Črnega morja, dala naravi prostor in jo je potrebno ohranjati. Obmejno območje je tako postalo zatočišče za številne ogrožene vrste. Okoljska gibanja in naravoslovci že od sedemdesetih let naprej na različnih območjih Evrope prepoznavajo bogastvo favne in vegetacije ob železni zavesi.

 

Ustanovitev "European Green Belt Initiative" leta 2003 je nastala z združitvijo več že prej obstoječih regionalnih pobud. Danes evropski zeleni pas povezuje 24 držav in predstavlja hrbtenico vseevropskega ekološkega omrežja. Izreden pomen ekološkega koridorja je očiten: prečka skoraj vse evropske biogeografske regije in v pasu, ki poteka vzdolž obeh strani zelenega pasu, je 40 narodnih parkov in več kot 3200 zavarovanih naravnih območij.

 

Leta 2014 je bila Evropska pobuda za zeleni pas strukturirana z vzpostavitvijo pravne oblike združevanja. Evropsko združenje zelenih pasov je bilo ustanovljeno v Slavonicah (Češka) 24. septembra 2014. Danes je postal simbol čezmejnega sodelovanja in skupne evropske naravne in kulturne dediščine.

 

Regionalni naravni park Julijsko Predgorje, Triglavski narodni park, Italijansko mrežno združenje European Green Belt APS so skupaj z Avtonomno deželo Furlanija Julijska krajina leta 2020 objavili foto natečaj za nabor slik z naslovom "NARAVA IN HLADNA VOJNA - Okolja v razvoju ob nekdanji železni zavesi«, z namenom zbiranja vsebin o evropskem zelenem pasu.

 

S to iniciativo so udeleženci s svojimi posnetki lahko poudarili naravoslovno in kulturno dediščino, ustvarjeno v Furlaniji Julijski krajini in Sloveniji, pri čemer so se osredotočili na razvoj obmejnih okolij, na katere je prisotnost železne zavese neposredno vplivala.

 

Slike in besedila na razstavi so zgodbe posameznih avtorjev.

 

Projekt je ob dnevu EGB 2020 sofinanciralo Evropsko združenje zelenih pasov.

 

Dan EGB se vsako leto praznuje 24. septembra v spomin na ustanovitev Evropskega združenja zelenih pasov.

 

Projekt je bil podprt tudi s strani Cassa Rurale FVG.

 

Razstava bo na ogled do 17.7. 2022.

 

Informacijsko središče TNP in Čezmejne ekoregije Julijske Alpe Dom Trenta odpira svoja vrata za individualni obisk in sicer od 27. aprila do 31.oktobra vsak dan med 10.00 in 18.00 uro.