Statistični podatki

Stalnih prebivalcev:

 

Lepena: 31*, Soča: 110*, Trenta: 92*

* Podatki KS Soča-Trenta za leto 2011.

Gospodinjstva

Lepena: 19, Soča: 71, Trenta: 44

Družine

Lepena: 7, Soča: 41, Trenta: 31

(Vir: Statistični urad RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002)

 

Zaselki:

 

Trenta

Zapolden, Zadnja Trenta, Pri cerkvi, Za Vršičem, Zadnjica, Na Logu, Dimnk, Spodnja Trenta

Soča

Lemovje, Na skali, Vrsnik, Črešnjica, Soča, Mišja Vas, Podklanec, Pod skalo

Lepena

Klin, Na logu v Lepeni, V koncu, Zaotoki

 

Površina:

Območje doline Trenta v celoti leži v Triglavskem narodnem parku in predstavlja 17% njegove površine.

 

Turistične zmogljivosti:

 

5 kampov, 505 šotorišč

3 turistične kmetije, 44 ležišč,115 sedežev

4 gostišča, 165 sedežev

2 okrepčevalnici, 70 sedežev

1 hotelsko naselje, 50 ležišč, 70 sedežev

2 kongresni dvorani, 140 sedežev

12 ponudnikov apartmajev, 165 ležišč

13 ponudnikov sob 146 ležišč

7 planinskih koč