LD Soča je sprejela načrt ravnanja v primeru pojava APK

17.03.2021